Välkommen till LP Schakt AB

Med modern teknik och utrustning samt innovativa idèer anser vi oss ha det stora företagets snabbhet och effektivitet samt det lilla företagets personliga service och närhet med rätt produkt i rätt tid till rätt pris.

Företaget är avtalsleverantör i GDL som är ett rikstäckande företag inom transport och logistik. Genom detta samarbete är vi även kvalitetcertifierade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001. LP Schakt är även medlemmar i ME (maskinentreprenörerna) och är därigenom har kollektivavtal med arbetstagarrepresentanterna Seko och Byggnadsfacket.

Nyheter


15 dec

Vi satsar på återvinning

LP Schakt AB tar sitt ansvar mot miljön och satsar på återvinning genom förädla ditt avfall till produktionsmaterial genom krossning.…

05 dec

Verksamhetsgren & Logotyp

Ny verksamhetsgren och kännetecken på logotypen i form av ”Eklövet”! Du möter det överallt i din vardag & historia: möbler,…

Snabbhet och personlig service


Vi anser oss ha det stora företagets snabbhet och effektivitet samt det lilla företagets personliga service och närhet med rätt produkt i rätt tid till rätt pris.