LP Schakt AB tar sitt ansvar mot miljön och satsar på återvinning genom förädla ditt avfall till produktionsmaterial genom krossning.

Både ”On-site” och på deponi tar vi hand om och återvinner din asfalt och betong och förädlar det till en färdig produkt i din produktion. Både ur ett ekonomiskt perspektiv och i miljöhänseende är det en lyckad affär för dig.