Våra tjänster


LP Schakt AB har idag 21 personer verksamma i bolaget. Vi utför tjänster inom transport-, miljö- och anläggningssektorn.

Vi åtar oss både stora som små uppdrag. Allt från totalåtaganden till timuthyrning inom områden som Mark (VA,Grundläggning,Väg), Rivning, Specialtransporter, Container transporter och Återvinning.

Inom transport utför vi:

Anläggningstransporter
Asfaltstransporter
Kranbilstransporter
Trailer och specialtransporter
Snö och halkbekämpningsuppdrag

Inom schakt och entreprenad utför vi:

Schaktentreprenader
Rivningsarbeten
Lossningar
VA anläggningar, både enskilda och samägda
Grundläggning

Inom miljö utför vi:

Liftdumpertransporter
Containertransporter
Återvinningskrossning
Komprimatortransporter
Containeruthyrning