På begäran från våra kunder så satsar vi på en maskin med långgrävningsaggregat. Med denna ska vi kunna ombesörja urdikning, muddring av parkdammarsamt djupgrävning av sänkbrunnar mm.