Historia


Om vi tar det från början så startade Lennart Pehrsson tillsammans med en kompanjon företaget ”Lennart Pehrsson gräv” efter några år köptes kompanjonen ut ur bolaget och 1974 det togs det in en annan samarbetsparter och bolaget ”PU Schakt” bildades. Detta drevs fram till 1978, då det upplöstes och Lennart åter igen drev bolaget själv i namnet ”LP Schakt AB”. Lennart har genom ett bra entreprenörskap och varit alltid i framkant av utvecklingen tillsammans med bra personal drivit upp detta till ett välmående entreprenadbolag. Efter att ha varit verksam i branchen i över 50 år har nu Lennart gått i pension. Från årskiftet 2014 ägs och drivs bolaget av Fredrik Persson.